» Save the dates « 

11.11.2018 um 11 Auer 11: Optakt vun der Péitenger Fuesent , Virstellung vum neie Prënz am Centre des Loisirs . 26.01.2019 PrinZess Night am Threeland. 03.02.2019 Kannerbal mat Wiel vun der Kannerprënzekoppel am Centre des Loisirs. 01.03.2019 :Remise de la clef de L’hôtel de ville. Réservations Kapesetzung : Gsm  621 227 315 15 Marz 2019 : Kapesetzung […]

Read More
To Top