» Save the dates « 

11.11 .2018 um 11 Auer 11: Optakt vun der Péitenger Fuesent, Virstellung vum neie Prënz am Centre des Loisirs.

26.01.2019 PrinZess Night am Threeland.

03.02.2019 Kannerbal mat Wiel vun der Kannerprënzekoppel am Centre des Loisirs.

01.03.2019 : Remise de la clef de L’hôtel de ville.

15,16,22,23 2019: Kapesetzungen am Centre des Loisirs

30.03.2019: Prënzen Nuecht am Festzelt der Péitenger Moartplaz    »  DOMPIRATEN  « 

31.03.2019: Cavalcade.

To Top