Le gouvernement du KaGePe

Eis Regiirung :

BREYER Roland – SENATOR

BREYER Serge – Ministerpräsident

METZLER Romain – Vize- an Organisationsminister

KOHNER Tom – Administratiounsminister

JUSTEN René – Finanzminister

SCHRANK Jean-François – Budgetsminister

NOBER Luc – Marketingminister

RAFFAELLI Manuel – Logistikminister

LUTGEN Carlo – Konschtminister

SOARES Jo – Gestiouns- an Koordinatiounsminister

 

Eis Chamber :

BRECHT Guy – Chamberpräsident

GOEDERT Marco

KRAEMER Margot

MASUTTI Raymond

MERTZIG Romain

RAFFAELLI Mario

WEBER André

To Top